Geschilbeslechting

Geschilbeslechting

Geschillen…. Op voorhand zit niemand erop te wachten. Toch kunnen geschillen de basis vormen voor een betere en hechtere samenwerking, want als je samen uit ingewikkelde problemen kunt komen dan wordt de onderlinge band verbeterd.

Wij bieden mediation en bemiddeling aan om geschillen uit werken naar een oplossing. Met respect voor de verschillende opvattingen en belangen zoeken we naar mogelijkheden om voor alle partijen recht te doen. Soms is een conflict een opstapeling van grote en kleinere ergernissen en onuitgesproken verwachting die het zich op de oplossing vertroebelen. Achter de ergernissen zitten vaak mogelijkheden om samen verder te kunnen, of ten minste op een waardige manier van elkaar afscheid te nemen.

Wij zijn ervan overtuigd dat u zelf de beste oplossing voor uw conflicten weet en wij faciliteren graag uw proces om tot deze  oplossing te komen.

Mediation en bemiddeling zijn moderne en beproefde vormen van het oplossen van conflicten. Bij mediation gaat u samen met uw wederpartij zelf aan de slag om uw conflicten op te lossen, wij begeleiden het proces en zorgen ervoor dat partijen bewust worden van hun gevoelens en hun belangen. Als die duidelijk zijn dan komt een constructieve oplossing binnen handbereik en die leggen we vast in een vaststellingsovereenkomst.

Bij bemiddeling gaan wij actief aan de slag met -afzonderlijke- partijen te onderzoeken waar de problemen precies zitten en welke gevoelens daar een rol bij spelen. Daarna gaan we op zoek naar oplossingen en exploreren we de mogelijkheden om er uit te komen.

Aan mediation en bemiddeling zitten veel voordelen ten opzichte van de traditionele rechtsgang. Vaak worden genoemd:

  • Betere en werkbaardere oplossingen;
  • Meer betrokkenheid bij de oplossing (commitment);
  • Partijen stemmen zelf in met de oplossing;
  • Vrijwilligheid;
  • Lagere kosten;
  • In stand houden van de relatie;
  • Snelle procedure;

Door onze lange ervaring en kundige aanpak zijn wij in staat om slimme en duurzame oplossingen voor u te realiseren.