Categorie: Geschilbeslechting

Staatssecretaris voor Mediation: Ik word genoemd en ik ben gevraagd…….

Staatssecretaris voor Mediation: Ik word genoemd en ik ben gevraagd…….

Wie kent hem niet, Prof. Dr. Ir. P. Akkermans? Voor de jeugdigen, ga maar eens zoeken op Youtube bijvoorbeeld: Prof. Dr. Ir. Akkermans wordt genoemd – YouTube

Een Staatsecretaris voor mediation of misschien beter, professionele geschilbeslechting, zou dat een goed idee zijn?

Vanochtend zat ik heel lang in de auto. Zoals gebruikelijk (zeven vinkjes he) luisterde ik naar Radio 1.

Allereerst was er een advocate die 140 mensen bijstond in de Toeslagenaffaire. Ze klonk bijna net zo wanhopig als de mensen die ze moest bijstaan. Het is ook om gek van te worden, gezinnen kapot gemaakt, mensen aan de financiële afgrond gebracht, kinderen uit huis geplaatst en een Belastingdienst die het werk allemaal niet aankan…… Mensen die de gang naar de rechter hebben gemaakt moeten nu eerst geholpen worden, dat betekent dat mensen die wat minder mondig waren nóg veel langer op hun geld moeten wachten….

Zolang we dit soort problemen uitsluitend via juridische kaders proberen op te lossen, dan vrees ik dat we tot 2030 met de toeslagenaffaire geconfronteerd blijven.

Ik zou kiezen voor een pragmatische oplossing, zoveel mogelijk passend binnen de wettelijke kaders, maar met als prioriteit: Los het op! Teams met een ervaren mediator en persoonlijk contact met de slachtoffers: luisteren, kaders bekijken en eruit komen!

Toen werd ik gebeld door een klant: Quintus kun je helpen met mensen die géén bezwaar hebben gemaakt tegen de box 3 heffing in 2017 en 2018? De Staatssecretaris zei vorige week nog hiermee bezig te zijn en te komen met een voorstel. Maar de gedupeerden hebben wel (teveel) belasting betaald op grond van een Belastingwet die in strijd was met het hogere Europese recht…….. Dan kun je toch niet verkopen dat je de gevolgen van “illegale” belastingwetten toch handhaaft? Wat gebeurt er dan met de belastingmoraal van burgers? Moet ik naar de burgerlijke rechter voor onrechtmatige overheidsdaad of direct naar de Europese rechter of toch maar wachten op de Staatssecretaris?

Of, in gesprek gaan met de gedupeerden, persoonlijk uitleggen en naar ieders bijzondere situatie kijken? Fiscale mediation dus……

De rechtspraak is zwaar overbelast. Wat zou het fijn zijn als dit opgelost werd. Als mede-oprichter van het Manifest Stappen in Conflictbemiddeling Stappen in Conflictbemiddeling sprak ik deze week over de invoering van een mediationclausule in overeenkomsten. Heel globaal komt dat neer op: Als partijen ergens een conflict over krijgen dan proberen ze eerst om er samen met mediation uit te komen. Bemiddelingsclausule – Wikipedia

Natuurlijk zou dat partijen heel veel geld en tijd schelen én de rechtelijke macht ontlasten. Dus waarom doen we het dan niet?

In Nederland hebben we twee grote kwaliteitsregisters voor mediators. MfN Home – MFN-register (mfnregister.nl) is de oudste en heeft in de jaren ’80 veel baanbrekend werk verricht. Tegelijkertijd zit daar -let op dit is een mening- ook de Wet van de remmende voorsprong: Er is maar weinig innovatie en het idee mediation wordt wel erg star begrepen. Hierdoor zijn er diverse aangesloten verenigingen weggelopen en is lang niet iedereen meer tevreden. Later is het ADR-register  Professional certified and registered ADR practitioners (adr-register.com) opgericht en dat hanteert dezelfde kwaliteitseisen voor mediators als het MfN, maar er is veel meer ruimte voor innovatie en nieuwe vormen van geschilbeslechting. Mede om deze redenen groeit het ADR heel snel.

Nu willen veel mediators al heel lang dat mediation bij Wet geregeld wordt. Maar……. De mediationregisters zijn in een staat van permanent conflict:  tot een goede samenwerking komen om één beroepsgroep te vertegenwoordigen is kennelijk niet mogelijk. Kan iemand daar alsjeblieft eens een mediator naar toe sturen……

Kortom de roep een Staatssecretaris voor mediation klinkt steeds luider en…… Ik word genoemd en ik ben gevraagd…………

 

Zou jij ook mediator willen worden? Dat kan Artio Academie biedt de basisopleiding en alle belangrijke specialismen aan op het allerhoogste niveau kijk op: www.artio-academie.nl

www.fidiation.nl

www.stokvis-mediation.nl

www.artioacademie.nl

 

 

Van conflict naar control

Van conflict naar control

Mijn hele carrière adviseer ik ondernemers op fiscaal en financieel gebied. In de jaren ’80 was belastingbesparing het hoogste doel. Belastingontwijking en voor sommigen belastingontduiking waren geen woorden die je slechts schaamtevol in de mond nam. Nee een beetje ondernemer betaalde zo min mogelijk belasting. Gelukkig zijn de tijden veranderd. Mijn werk als fiscalist is niet meer om zoveel mogelijk belasting te besparen maar om ondernemingen fiscaal in control te laten zijn. Dezelfde ontwikkeling zie ik in de omgang met conflicten: als (fiscaal) mediator ben ik er niet om (arbeids)conflicten snel op te lossen, maar om ervoor te zorgen dat de onderneming in control is. Conflictmanagement als internal control instrument.

Ondernemingen moeten verantwoording afleggen aan de belanghebbenden (stakeholders). Stakeholders dat zijn er nog al wat:

  • De aandeelhouders, waaraan de directie verantwoording moet afleggen door middel van een jaarrekening met toelichting;
  • De bank, om te zien of de financiering van de onderneming op orde is en we wellicht uitgebreid of ingekrompen moet worden;
  • De (aspirant) medewerkers om te zien of het bedrijf inderdaad zo goed is als het zegt dat het is;
  • De crediteuren om te zien of de vorderingen wel volwaardig zijn;
  • De Belastingdienst om belasting te innen, door middel van de fiscale aangifte;
  • en nog veel, veel meer.

Een directie van een onderneming moet “in control” zijn. Daar kun je boeken over vol schrijven maar een onderneming is in control als alle onderdelen van de onderneming goed functioneren om de strategische doelstellingen van de onderneming te behalen. Dat functioneren wordt vastgelegd in een planning en control cyclus, waarop de directie beoordeeld gaat worden door de aandeelhouders.

Er zijn veel soorten controls die ingezet kunnen worden om de doelen te behalen. Denk bijvoorbeeld aan een begroting (result control) om te kunnen beoordelen of de resultaten financieel in de pas lopen met de verwachtingen. Controls kunnen ook zien op de persoon van werknemer: Is dit de juiste persoon op de juiste plaats (personal controls)?

Steeds vaker word ik door directies gevraagd om mee te denken over de planning en controlcyclus. De reden dat ik daarvoor wordt gevraagd is tweeledig. Enerzijds ben ik als fiscaal/financieel specialist goed in staat om mee te denken over financiële gevolgen, maar daarnaast wordt er een beroep gedaan op mijn mediatorskwaliteiten: hoe kunnen we ervoor zorgen dat conflicten onderdeel worden van de oplossing in plaats van een stagnatie in de planning en control cyclus veroorzaken. Soms leidt dat ertoe dat we hele ondernemingen of afdelingen trainen in conflictvaardiger worden.

Als je eens wilt sparren met me over conflicten in het licht van internal control neem dan gerust contact met me op. Donderdag 19 mei gaat de website van Artio Academie in de lucht en hier zullen ook opleidingen in het kader van internal control en conflicten worden aangeboden.

www.fidiation.nl

www.stokvis-mediation.nl

www.adr-register.nl

www.fiscount.nl

Fiscale mediation: Stop Don Quichotprocedures!

Fiscale mediation: Stop Don Quichotprocedures!

U kent hem wel Don Quichot, het boek van Miguel de Cervantes of wellicht heeft u Terry Gilliam’s verfilming gezien: The man who killed Don Quixote. Ik ben altijd gefascineerd geweest door deze eigenzinnige eenling. Het stemt me somber ondanks dat ik er ook om moet lachen: Wie vecht er zo nu en dan niet tegen windmolens?

De gedachte aan Don Quichot bekroop me toen ik vanochtend mijn mail opende en een uitspraak van Rechtbank Zeeland-West Brabant zag. Een belastingplichtige had gebruik gemaakt van de middelingsregeling in de inkomstenbelasting. Bij deze regeling vindt een herrekening plaats van de verschuldigde belasting als iemand nadeel heeft van de tariefsprogressie als gevolg van sterk wisselende inkomsten. Eenvoudig gesteld: iemand die eenmalig € 180.000 verdient en dan twee jaar niets, moet veel meer belasting betalen dan iemand die drie jaar lang ieder jaar € 60.000 verdient. Aan het eind van de 3 jaar hebben beiden echter € 180.000 verdient. De middelingsregeling beoogt aan deze onrechtvaardigheid een eind te maken door hierop een correctie toe te passen door de inkomens gemiddeld aan de 3 betreffende jaren toe te rekenen en het progressienadeel terug te geven.

De aftrekpost van de eigen woning wordt sinds enige jaren niet meer afgetrokken naar het progressieve inkomstenbelastingtarief, maar naar een vast (jaarlijks dalend) tarief. Dit inkomensbestanddeel is daarom uitgesloten van middeling volgens de Wet.

En ja hoor de belastingplichtige ging -na afwijzing van zijn bezwaarschrift- toch in beroep bij de Rechtbank hiertegen. Met een diepe zucht, stel ik me voor, maakt de Rechtbank korte metten met het beroepschrift, de Inspecteur heeft gelijk.

De uitkomst van deze procedure bevat geen enkele reden tot een blog. De aanleiding wel. Iedere adviseur en iedere inspecteur had de belastingplichtige kunnen én moeten wijzen op de volstrekt kansloze rechtsgang. Daarvoor hebben we iets nodig: een goed gesprek van mens tot mens. Even de tijd nemen om elkaar serieus te nemen, dan had deze nodeloze rechtsgang voorkomen kunnen worden.

Is dit een uitzondering? Helaas niet. Tezamen met mijn Fiscount collega-fiscalisten bespreken we wekelijks de fiscale jurisprudentie. Een grove schatting van mij: als we vaker gebruik zouden maken van een of twee goede (mediation)gesprekken zouden we de druk op de rechtspraak met 50% kunnen verminderen, want heel veel uitspraken zijn gebaseerd op Hermansiaans moedwil en misverstand.

Fidiation is aangesloten bij de Vereniging voor Fiscale Mediation VFM Mediation | Leden VFM en treedt graag op voor u als fiscaal mediator.

Neemt u contact met ons op? Telefoon 06-20577579 of quintus@fidiation.nl

www.fidiation.nl

www.stokvis-mediation.nl

www.fiscount.nl

www.stappeninconflictbemiddeling.nl

www.adr-register.com

 

Fiscale mediation

Fiscale mediation

Deze periode geef ik met mijn collega drs. Servaas Vrijburg van Fiscount een lezingencyclus over fiscale mediation. Gezamenlijk treden we zo’n 25 keer op voor accountants en fiscalisten. Hoewel ons publiek aanvankelijk soms mild sceptisch is, raken steeds meer vakbroeders overtuigd van het nut van fiscale mediation.

Als ik dit schrijf heb ik zojuist op teletekst gekeken:

 

Ben ik verbaasd? Ja en nee.

Nee ik ben niet verbaasd: tijdens onze lezing vertellen we over de macht van de fiscus. De fiscus heeft van de Wetgever veel macht gekregen om ervoor te zorgen dat belastingplichtigen, de burgers en bedrijven, op een goede manier hun verplichtingen nakomen. Denk aan de mogelijkheid om mensen te verplichten aangifte te doen, alle informatie en bewijsstukken op te vragen of boeten op te leggen. Wie veel macht heeft zal ooit de fout in gaan door die macht onterecht te gebruiken. Zeker wanneer de politiek meekijkt en het voorkomen van belastingontwijking en -ontduiking prioriteit nummer 1 wordt. Dan zijn burgers en bedrijven potentiële fraudeurs en zo ga je ze ook behandelen.

Ja ik ben wel verbaasd: Ik werk sinds 1985 in de fiscale praktijk. Ik heb veel met de mensen bij de Belastingdienst gewerkt. Hoewel mijn belangen als adviseur mogelijk anders kunnen zijn dan die van de Belastingdienst zijn we altijd met groot respect met elkaar omgegaan. Burgers en bedrijven zijn geen fraudeurs, fiscalisten zijn geen boeven en medewerkers van de Belastingdienst zijn geen machtswellustelingen. Kunnen we alsjeblieft weer een beetje normaal met elkaar omgaan?

Als fiscaal mediator zet ik me graag in op zaken goed op te lossen én om de relatie tussen de adviseur/belastingplichtige  en de fiscus te verbeteren, want als we eerlijk met elkaar praten dan kunnen we vrijwel overal uit komen, zonder ruzie en onnodige procedures.

Neem gerust contact met me op voor mediation bij conflicten met de fiscus of andere (zakelijke) conflicten.

www.fidiation.nl

www.stokvis-mediation.nl

www.fiscount.nl

Stappen in Conflictbemiddeling

Professionele en gecertificeerde ADR practitioners (adr-register.com)

Ontvangen alimentatie: 4 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf, 160 uur taakstraf en € 200.000 boete!

Ontvangen alimentatie: 4 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf, 160 uur taakstraf en € 200.000 boete!

Quintus kunnen we het voor de fiscus niet…….

De meeste echtscheidingen van ondernemers verlopen relatief soepel. Daarbij helpt het dat ik, als fiscaal econoom, goed de waarde van de onderneming of aandelen kan (laten) inschatten en de fiscale risico’s onderken. Als mediator zorg ik voor een goede begeleiding voor de scheidende partners en stel de kinderen centraal.

Soms krijg ik wel eens een vraag die begint met: Quintus zouden we voor de fiscus niet…….. ongeacht wat er daarna komt, mijn antwoord is dan altijd NEE! Dat heeft twee redenen: Ten eerste werk ik niet mee aan enige fraudeleuze constructie, omdat ik dat zelf gewoon niet wil. Belangrijker voor mijn klanten is dat je er vroeger of later altijd problemen mee krijgt. Zo ook in een casus waarover Rechtbank Rotterdam zich moest buigen.

Rechtbank Rotterdam 18 november 2021

Een echtpaar ging scheiden in 2011 en kwamen in het echtscheidingsconvenant overeen dat de vrouw € 5.000.000 zou ontvangen ter verdeling van de boedel. Er werd niets gezegd over alimentatie.

De dag na ondertekening van het convenant ontving de vrouw een bedrag van € 1.000.000 op een bankrekening in Zwitserland. Ze deed jarenlang geen aangifte van deze ontvangst noch verantwoorde ze het als bezitting in box 3, het inkomen uit sparen en beleggen. Later heeft de vrouw het bedrag naar een bankrekening in Singapore verplaatst. De FIOD kwam de gang van zaken op het spoor en besloot tot strafrechtelijke vervolging.

De verklaring van de belastingadviseur: misschien is er wel wat antiek verkocht…… Niet altijd ben ik trots op de prestaties van mijn beroepsgenoten.

De uitkomst

De betaling van € 1.000.000 werd aangemerkt als alimentatie en over de verzwegen bankrekening moet de vrouw alsnog belasting betalen in box drie voor over alle jaren. Daarnaast krijgt ze een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden met een proeftijd van 2 jaar, 160 uur dienstverlening en € 200.000 boete…….

De Rechtbank overwoog tenslotte: dat de verdachte op geen enkel moment gedurende het onderzoek openheid van zaken heeft gegeven en bovendien kennelijk leugenachtig heeft verklaard omtrent de herkomst van het buitenlandse banktegoed. Evenmin heeft zij, ook niet ter terechtzitting, enige blijk ervan gegeven het strafwaardige van het bewust onjuist doen van belastingaangifte in te zien. Zij heeft uitsluitend haar eigen financiële belangen voorop gesteld. De rechtbank acht die houding zeer kwalijk.

Persoonlijk kan ik weinig medelijden met de verdachte voelen.

Doe het anders!

Als mediator en fiscalist zoek ik natuurlijk voor mijn klanten naar de financieel en fiscaal beste oplossingen. Dat zijn oplossingen die passen binnen de grenzen van de fiscale wetgeving én het meeste voordeel opleveren. Daarmee worden zorgen en onverwachte vervelende verrassingen voorkomen en slapen mijn klanten, en ik zelf ook, rustig!

 

Neem contact met me op als je wilt dat je zaken goed geregeld worden: quintus@fidiation.nl

www.fidiation.nl

www.stokvis-mediation.nl

www.fiscount.nl

Search – (adr-register.com)

 

Recht tegen de Wet

Recht tegen de Wet

Onze Romeinse voorouders wisten het al: Summum ius summa inuria oftwel het hoogste recht is het hoogste onrecht. Gelukkig hebben we in Nederland zeer bekwame rechters en valt het met dat onrecht voor de meer objectieve beschouwer wel mee. Degene echter die door de rechtelijke macht in het ongelijk is gesteld,  zal dit dikwijls niet beamen. Voor hem of haar zal die uitspraak, hopelijk begrijpelijk, toch voelen als ongelijk krijgen in iets waarvan je dacht dat je wel degelijk gelijk had.

Gevoelde gerechtigheid en recht volgens de wet (geïnterpreteerd door een rechter) is niet hetzelfde. Ik kan me zelfs voorstellen dat degene die wel gelijk heeft gekregen (en daar terecht blij mee is) misschien zelfs in een uithoek van de geest zich voor kan stellen dat de verliezer ook wel een punt had. Misschien zelfs te weinig heeft gekregen…..

Als mediator houd ik me ook, en misschien vooral, bezig met het zoeken naar de gevoelde gerechtigheid. Misschien wel met de vraag: Wat ervaren partijen gegeven hun specifieke omstandigheden als rechtvaardig? Het mediationproces is zo beschouwd een proces waarbij partijen weer leren om de ander te zien als een mens met verschillende waarden en belangen, waarover je met elkaar kunt praten. Als we het kunnen hebben over die waarden en belangen, dan komen we er bijna altijd wel uit. Er uit komen betekent dat partijen hun eigen oplossing vinden, die door alle partijen gedragen wordt. Een oplossing die je zelf hebt bedacht, daar houd je je makkelijker aan dan aan een oplossing die een ander voor jou heeft bedacht.Dat is ook een kracht van mediation. Die oplossing wordt meestal vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst tussen partijen.

Mijn zakelijke klanten hebben soms wat koudwatervrees. Veelal snappen ze prima hoe mediation werkt en willen ze graag de relatie met een klant of toeleverancier niet beschadigen met een rechtelijke procedure, maar…… ze willen wel de zekerheid dat er een oplossing komt. Dat kan, bijvoorbeeld door het opnemen van een arbitrageclausule als partijen (op bepaalde) punten er niet uitkomen. Spannend hierbij is wel dat partijen de onpartijdigheid van de (voorheen) mediator gemakkelijk in twijfel zouden kunnen trekken als de arbitragebeslissing voor hen negatief uitvalt. (Feitelijk hetzelfde probleem als bij een rechtelijke uitspraak). Als partijen perse willen dat ik naast mediator (tevens) optreed als arbiter, dan bespreek ik deze mogelijk gevoelde partijdigheid tevoren met partijen. Liever kies ik ervoor om wel een arbitrageclausule op te nemen, maar de arbitrage te laten verzorgen door een andere arbiter. Dat geeft lucht aan het handhaven van mijn onpartijdigheid als mediator. Steeds vaker word ik juist om deze reden gevraagd om op te treden als arbiter, in zaken waarin ik zelf de mediator niet ben. Ik vind dat een mooie ontwikkeling.

Wilt u de mogelijkheden van mediation en/of arbitrage bespreken? Neemt u gerust contact met me op: quintus@fidiation.nl of bel me 06-20577579

www.fidiation.nl

www.stokvis-mediation.nl

M.H. (Quintus) Stokvis – (adr-register.com)

 

Actie! Op weg naar betere tijden!

Actie! Op weg naar betere tijden!

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Toch hebben we vertrouwen nodig in elkaar en in de overheid om tot een prettige en rechtvaardige samenleving te komen. Vertrouwen bouw je op door met elkaar te praten en dingen te ondernemen. Dat is dat reden dat ik van harte heb meegewerkt aan “Manifest in beweging” en het aanstaande werkcongres op 19 november “Stappen in conflictbemiddeling”.

Toen ik mijn opleiding tot mediator bij Caleidoscoop afrondde zei ik: “Ik wil gedurende de rest van mijn carrière werken aan verbetering van de relatie overheid-burger.” Daar was geen woord van gelogen.

Toch is de relatie overheid-burger de laatste tijd verre van optimaal. We kennen allemaal de toeslagenaffaire, waarbij burgers vermorzeld werden tussen politieke regeldruk en een uitvoeringsinstantie die (onmenselijk?) streng de regels toepaste. Ook de rechters bleken zich in de luren te laten leggen en luisterden onvoldoende naar de terecht klagende burger: De Landsadvocaat sprak immers meer de taal die zij begrepen.

We zijn allemaal mensen. Wanneer je ervan uitgaat, dat we een samenleving willen waar recht wordt gedaan aan alle belangen, dan begint dat met luisteren naar elkaar: Wat heb jij nu eigenlijk écht te zeggen? Vanuit dat luisteren ontstaat begrip om met elkaar verder te kunnen en naar oplossingen te werken.

Uitreiking van het manifest aan tweede kamerlid Ulysse Ellian

Met Fiscount, ACB Mediation, NMv, ADR-register en IMK heb ik meegewerkt aan de totstandkoming van het “Manifest in beweging”. We willen een brede maatschappelijk beweging voor conflictbemiddeling, in brede zin. Ik voel me daar zeer thuis. Wanneer we als maatschappij weer leren om zorgvuldig met elkaar om te gaan, te luisteren en te communiceren dan ontstaat de basis voor een maatschappij waarin ik wil leven en die ik graag wil nalaten voor mijn kinderen en kleinkinderen. Samenleven doe je immers samen.

Sinds deze week hebben we een website: Stappen in Conflictbemiddeling

Voor ons werkcongres hebben we vanuit ons relatienetwerk mensen uitgenodigd van verschillende bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ongetwijfeld is dat netwerk te beperkt en zijn we mensen onterecht vergeten. Schrijf je dan graag in op de website.

We gaan het verschil maken en het is te belangrijk om niet mee te doen!

www.fidiation.nl

www.stokvis-mediation.nl

www.fiscount.nl

http://www.mediatorsvereniging.nl/

http://www.adr-register.nl/

https://www.imk.nl/

https://acbmediation.nl/

Fiscale mediation: En nu de stap voorwaarts!

Fiscale mediation: En nu de stap voorwaarts!

Met een rechterlijke macht die steeds meer moeite heeft om in de stroom van geschillen tijdig, adequaat en correct te beslissen neemt de vraag naar alternatieve vormen van geschilbeslechting toe. Sinds eind jaren ’80 passen we in Nederland mediation toe en op een beperkt aantal rechtsgebieden is dat succesvol gebleken. Met name echtscheidingen, arbeidsgeschillen (exitmediation) en burenruzies zijn bekende terreinen waar mediation succesvol wordt toegepast. Nu is het de tijd voor de ontwikkeling van mediation op andere rechtsgebieden, dat vraagt wellicht ook om een andere mediator.

Dertig jaar geleden was “de uitvinding” van mediation  een zegen. Wanneer de emoties losgemaakt kunnen worden van de inhoud van een conflict ontstaan nieuwe en creatieve mogelijkheden om tot oplossingen te komen en nieuwe vormen van  omgang met elkaar te bedenken.  Veel projecten om mediation toe te passen zijn er geweest, soms succesvol soms minder succesvol. Inmiddels heeft mediation een vaste plaats in de echtscheidingspraktijk, het arbeidsrecht (exitmediation) en in de sfeer van burenruzies.

Mediation en overheid is een lastig verhaal. Soms gaan projecten goed maar soms is er veel weerstand om mediation toe te passen. Dat is ook wel begrijpelijk. Neem bijvoorbeeld mijn vak: fiscale mediation. De Belastingwet kent veel bevoegdheden toe aan de Belastingdienst waaraan de belastingplichtige moet gehoorzamen. Denk aan het toestaan van (langdurige) boekenonderzoeken, het inspecteren van onroerend goed en het doen van onderzoek bij derden over jouw belastingpositie. Vanuit het oogpunt van handhaving allemaal heel logische bevoegdheden. Tegelijkertijd hebben we gezien in de toeslagenaffaire tot welke onmenselijke situaties deze bevoegdheden kunnen leiden. Toepassing van fiscale mediation op basis van meer gelijkwaardigheid kan de veilige positie van de belastinginspecteur als mechanisch toepasser van wetgeving veranderen en dat kan op weerstanden stuiten.

Juist in het fiscale recht is fiscale mediation nodig, maar dat zal een andere instelling van de Belastinginspecteur vragen. De Belastinginspecteur zal niet langer op zijn machtspositie kunnen rusten: Ik ben de baas en ik beslis op basis van mijn wetsinterpretatie! De nieuwe Belastinginspecteur zal -doordrongen van het overheidsbelang (namelijk een eerlijke toepassing van de belastingwet)- het recht moeten vinden in een steeds diverser wordende samenleving.  Dat vergt iets anders dan massaal algoritme-gestuurde vragenbrieven en – aanslagen verzenden. De Belastinginspecteur zal zijn of haar eigen “mens-zijn” mee moeten nemen naar het werk. Dat is wat de moderne samenleving vraagt.

Ook de fiscale mediator is een ander type mediator dan dat we gewend zijn. Een fiscale mediator weet hoe de fiscale wetgeving werkt, zodat bij de belastingplichtige geen valse verwachtingen worden gewekt. Fiscaal recht vindt nu eenmaal de basis in de Wet en die moet op correcte wijze worden uitgevoerd, in de wetenschap dat al het recht nu eenmaal interpretatie naar een concrete situatie vergt. Doel van alle partijen aan een fiscale mediation zal altijd moeten zijn: een juiste toepassing van de belastingwet, recht doende aan de specifieke feiten en omstandigheden waarin een (groep van) belastingplichtigen zich bevindt.

We zullen moeten gaan bewegen. Belastingdienst, mediators, opleidingsinstituten, beroepsorganisaties….. Maar als het ooit de tijd was om tot een beter en meer rechtvaardige toepassing van de belastingwetgeving te komen, dan is het nu wel.

Met 5 relevante organisaties hebben we onlangs een manifest aangeboden aan de politiek. Hierin pleiten we voor een duurzame plek van conflictbemiddeling in de Nederlandse samenleving en het rechtsbestel. Dat is nodig…….hard nodig! Dit is de start van een vernieuwende wind in geschilbeslechting: Op weg naar moderne en geëmancipeerde vormen van geschiloplossing!

www.fidiation.nl

www.stokvis-mediation.nl

www.fiscount.nl

www.mediatorsvereniging.nl

www.adr-register.nl

Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK)

Homepage – ACB mediation

Afkoop van alimentatie: dubbel pech!

Afkoop van alimentatie: dubbel pech!

Op dit moment ben ik druk met de lezingencyclus van Fiscount: Vaktechnische Actualiteiten. Tezamen met mijn fiscale collega’s behandelen we de nieuwigheden op fiscaal gebied voor de aangesloten kantoren. Met inachtneming van de coronanormen doen we dit weer face to face. Tijdens de cyclus behandelen we een casus die ik maar al te goed ken uit de mediationpraktijk bij echtscheiding. Vanwege het grote belang voor de echtscheidingspraktijk behandel ik de situatie in dit blog.

De casus

Een echtpaar besluit te gaan scheiden. Het volgende tijdsverloop is daarbij van groot belang:

  • In februari 2021 worden de onderhandelingen gevoerd over het echtscheidingsconvenant waarbij een alimentatieverplichting van de vrouw ten behoeve van de man wordt vastgesteld.
  • In april 2021 wordt in een nadere overeenkomst vastgesteld, dat de alimentatie zal worden afgekocht voor € 80.000.
  • In juni 2021  betaalt de vrouw € 80.000 aan de man met als omschrijving “afkoop alimentatie, conform overeenkomst”.
  • Het rechterlijk vonnis en de bijbehorende inschrijving vindt plaats eind augustus 2021.

Het echtpaar rekent op het volgende:

De afkoop van de alimentatie is in 2021 belast bij de man (die een gering inkomen heeft) en dezelfde afkoop is aftrekbaar bij de vrouw die een hoog inkomen heeft.

Maar pakt het ook zo uit?

De fiscale werkelijkheid

De man

De Wet Inkomstenbelasting wijst de alimentatie aan als belaste periodieke uitkering. De afkoopsom is -in termen van de inkomstenbelasting- “wat wordt ontvangen ter vervanging van gederfde of te derven periodieke uitkeringen”. Daarmee is er geen twijfel mogelijk dat de uitkering door de man bij zijn inkomen (in box 1) moet worden geteld.

De vrouw

De Wet Inkomstenbelasting wijst betaalde alimentatie aan als aftrekbare onderhoudsverplichting voor de betaler. Periodieke alimentatiebetalingen zijn daarmee fiscaal aftrekbaar.

Echter……….

Afkoopsommen van alimentatie zijn volgens de Wet ook aftrekbaar mits ze worden betaald aan de gewezen echtgenoot. Helaas is de man op het moment van betaling nog niet de gewezen echtgenoot, die situatie ontstaat pas na inschrijving van het rechterlijk vonnis. De afkoop is voor de vrouw derhalve niet aftrekbaar.

Conclusie is dan: wél belastingheffing bij de man, géén aftrek bij de vrouw. Dat is heel zuur en had gemakkelijk voorkomen kunnen worden.

Fidiation is de specialist op het gebied van mediation en belastingen. Dat heeft als enorm voordeel dat u bij bijvoorbeeld echtscheiding niet wordt verrast door fiscale of financiële ongelukken. Steeds meer mensen kiezen voor de combinatie van mediation én fiscale deskundigheid in de begeleiding van hun conflicten. Neemt u gerust contact met me op dan maken we op korte termijn een afspraak.

www.fidiation.nl

www.stokvis-mediation.nl

www.fiscount.nl

www.adr-register.com

www.vfmmediation.nl

www.nob.net

Ondernemers en echtscheiding: fiscaal mijnenveld

Ondernemers en echtscheiding: fiscaal mijnenveld

De echtscheiding van een ondernemer of een directeur aandeelhouder kan onverwachte en ingewikkelde complicaties met zich meebrengen, die specialistische kennis vereisen. Door een second opinion kon ik de klant fiscaal ruim € 188.000 besparen!

Situatie (gestileerd en geanonimiseerd)

Voorgeschiedenis

Karel en Yvonne waren in 1998 gehuwd onder algemene gemeenschap van goederen (oud regime). In 2002 was Karel aandeelhouder geworden in de BV van zijn werkgever voor 4,9 procent van de aandelen. De reden voor dit percentage was dat Karel hierdoor geen aanmerkelijk belang verkreeg waardoor hij de aandelen te zijner tijd onbelast zou kunnen verkopen. In 2005 kocht Karel echter alle aandelen in de BV voor € 2.000.000. Gedeeltelijk werd dit met eigen vermogen betaald en gedeeltelijk leende de verkoper (werkgever) de koopsom. In 2011 was de lening afbetaald.

Yvonne was arts en werkte sinds 2002 in een ziekenhuis, waar zijn een behoorlijk inkomen verdiende.

Een ongeluk komt nooit alleen….

Sinds de coronacrisis ging het heel slecht met het bedrijf van Karel. In 2020 maakte het bedrijf een verlies van meer dan een € 1.000.000 en de verwachtingen zijn thans nog steeds heel matig.

In maart 2021 besloten Karel en Yvonne tot een echtscheiding. Bij waardering door twee deskundigen bleken de aandelen van Karel nog slechts zo’n € 600.000 waard. Karel wilde graag de aandelen toebedeeld krijgen, en Yvonne was het daarmee eens. Volgens de mediator kon dat fiscaal “onbelast”(was er iets te belasten dan?).  De verdeling van de boedel leek niet al te ingewikkeld: Karel de aandelen en Yvonne de echtelijke woning met correctie voor de overwaarde.

Second opinion……

Yvonne wilde graag een second opinion en kwam bij mij uit als mediator die fiscaal en financieel onderlegd is.

Op zichzelf klopten de fiscale gevolgen wel en gaat de wet uit van de mogelijkheid om zonder belastingheffing aanmerkelijk belangaandelen te verdelen bij echtscheiding. Maar dat hoeft niet. In dit geval konden partijen veel beter kiezen om fiscaal wel af te rekenen. Dat zit zo:

In 2021 zijn Karel en Yvonne fiscaal nog partners. Door het huwelijks goederenrecht is Yvonne voor 50% eigenaar van de aanmerkelijk belangaandelen. Door deze 50% belast over te dragen aan Karel ontstaat de volgende situatie:

De belastingwet biedt de mogelijkheid om dit verlies toe te rekenen aan Yvonne. Haar voordeel hiervan bedraagt 26,9% (tarief 2021) x € 700.000=  188.300 Dit bedrag mag zij vanaf 2023 (7 jaar) gaan verrekenen met de belasting die over haar inkomsten als arts verschuldigd. Uitgaande van haar inkomen over 2020 zal zij vermoedelijk vanaf 2023 tot 2028 geen cent belasting hoeven te betalen over haar looninkomsten.

 

Uiteraard was dit een zeer belangrijk voordeel voor beiden, waardoor de verdeling én de financiering veel gemakkelijker verliepen.

 

Fidiaton: mediators met verstand van zaken

 

Echtscheidingen van ondernemers of directeur grootaandeelhouders vragen om een mediator die beschikt over een grote fiscale en financiële kennis, anders worden er grote risico’s gelopen of aanzienlijke voordelen gemist.

 

Het is een goed idee als u deze scheidingen laat begeleiden door Fidiation, wij hebben de skills en de kennis om dit voor partijen optimaal te regelen.

 

www.fidiation.nl

 

www.nob.net

 

vfmmediation.nl

 

www.stokvis-mediation.nl

 

Professional certified and registered ADR practitioners (adr-register.com)