Recht tegen de Wet

Recht tegen de Wet

Onze Romeinse voorouders wisten het al: Summum ius summa inuria oftwel het hoogste recht is het hoogste onrecht. Gelukkig hebben we in Nederland zeer bekwame rechters en valt het met dat onrecht voor de meer objectieve beschouwer wel mee. Degene echter die door de rechtelijke macht in het ongelijk is gesteld,  zal dit dikwijls niet beamen. Voor hem of haar zal die uitspraak, hopelijk begrijpelijk, toch voelen als ongelijk krijgen in iets waarvan je dacht dat je wel degelijk gelijk had.

Gevoelde gerechtigheid en recht volgens de wet (geïnterpreteerd door een rechter) is niet hetzelfde. Ik kan me zelfs voorstellen dat degene die wel gelijk heeft gekregen (en daar terecht blij mee is) misschien zelfs in een uithoek van de geest zich voor kan stellen dat de verliezer ook wel een punt had. Misschien zelfs te weinig heeft gekregen…..

Als mediator houd ik me ook, en misschien vooral, bezig met het zoeken naar de gevoelde gerechtigheid. Misschien wel met de vraag: Wat ervaren partijen gegeven hun specifieke omstandigheden als rechtvaardig? Het mediationproces is zo beschouwd een proces waarbij partijen weer leren om de ander te zien als een mens met verschillende waarden en belangen, waarover je met elkaar kunt praten. Als we het kunnen hebben over die waarden en belangen, dan komen we er bijna altijd wel uit. Er uit komen betekent dat partijen hun eigen oplossing vinden, die door alle partijen gedragen wordt. Een oplossing die je zelf hebt bedacht, daar houd je je makkelijker aan dan aan een oplossing die een ander voor jou heeft bedacht.Dat is ook een kracht van mediation. Die oplossing wordt meestal vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst tussen partijen.

Mijn zakelijke klanten hebben soms wat koudwatervrees. Veelal snappen ze prima hoe mediation werkt en willen ze graag de relatie met een klant of toeleverancier niet beschadigen met een rechtelijke procedure, maar…… ze willen wel de zekerheid dat er een oplossing komt. Dat kan, bijvoorbeeld door het opnemen van een arbitrageclausule als partijen (op bepaalde) punten er niet uitkomen. Spannend hierbij is wel dat partijen de onpartijdigheid van de (voorheen) mediator gemakkelijk in twijfel zouden kunnen trekken als de arbitragebeslissing voor hen negatief uitvalt. (Feitelijk hetzelfde probleem als bij een rechtelijke uitspraak). Als partijen perse willen dat ik naast mediator (tevens) optreed als arbiter, dan bespreek ik deze mogelijk gevoelde partijdigheid tevoren met partijen. Liever kies ik ervoor om wel een arbitrageclausule op te nemen, maar de arbitrage te laten verzorgen door een andere arbiter. Dat geeft lucht aan het handhaven van mijn onpartijdigheid als mediator. Steeds vaker word ik juist om deze reden gevraagd om op te treden als arbiter, in zaken waarin ik zelf de mediator niet ben. Ik vind dat een mooie ontwikkeling.

Wilt u de mogelijkheden van mediation en/of arbitrage bespreken? Neemt u gerust contact met me op: quintus@fidiation.nl of bel me 06-20577579

www.fidiation.nl

www.stokvis-mediation.nl

M.H. (Quintus) Stokvis – (adr-register.com)

 

Comments are closed.