Actie! Op weg naar betere tijden!

Actie! Op weg naar betere tijden!

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Toch hebben we vertrouwen nodig in elkaar en in de overheid om tot een prettige en rechtvaardige samenleving te komen. Vertrouwen bouw je op door met elkaar te praten en dingen te ondernemen. Dat is dat reden dat ik van harte heb meegewerkt aan “Manifest in beweging” en het aanstaande werkcongres op 19 november “Stappen in conflictbemiddeling”.

Toen ik mijn opleiding tot mediator bij Caleidoscoop afrondde zei ik: “Ik wil gedurende de rest van mijn carrière werken aan verbetering van de relatie overheid-burger.” Daar was geen woord van gelogen.

Toch is de relatie overheid-burger de laatste tijd verre van optimaal. We kennen allemaal de toeslagenaffaire, waarbij burgers vermorzeld werden tussen politieke regeldruk en een uitvoeringsinstantie die (onmenselijk?) streng de regels toepaste. Ook de rechters bleken zich in de luren te laten leggen en luisterden onvoldoende naar de terecht klagende burger: De Landsadvocaat sprak immers meer de taal die zij begrepen.

We zijn allemaal mensen. Wanneer je ervan uitgaat, dat we een samenleving willen waar recht wordt gedaan aan alle belangen, dan begint dat met luisteren naar elkaar: Wat heb jij nu eigenlijk écht te zeggen? Vanuit dat luisteren ontstaat begrip om met elkaar verder te kunnen en naar oplossingen te werken.

Uitreiking van het manifest aan tweede kamerlid Ulysse Ellian

Met Fiscount, ACB Mediation, NMv, ADR-register en IMK heb ik meegewerkt aan de totstandkoming van het “Manifest in beweging”. We willen een brede maatschappelijk beweging voor conflictbemiddeling, in brede zin. Ik voel me daar zeer thuis. Wanneer we als maatschappij weer leren om zorgvuldig met elkaar om te gaan, te luisteren en te communiceren dan ontstaat de basis voor een maatschappij waarin ik wil leven en die ik graag wil nalaten voor mijn kinderen en kleinkinderen. Samenleven doe je immers samen.

Sinds deze week hebben we een website: Stappen in Conflictbemiddeling

Voor ons werkcongres hebben we vanuit ons relatienetwerk mensen uitgenodigd van verschillende bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ongetwijfeld is dat netwerk te beperkt en zijn we mensen onterecht vergeten. Schrijf je dan graag in op de website.

We gaan het verschil maken en het is te belangrijk om niet mee te doen!

www.fidiation.nl

www.stokvis-mediation.nl

www.fiscount.nl

http://www.mediatorsvereniging.nl/

http://www.adr-register.nl/

https://www.imk.nl/

https://acbmediation.nl/

Comments are closed.