Ondernemers en echtscheiding: fiscaal mijnenveld

Ondernemers en echtscheiding: fiscaal mijnenveld

De echtscheiding van een ondernemer of een directeur aandeelhouder kan onverwachte en ingewikkelde complicaties met zich meebrengen, die specialistische kennis vereisen. Door een second opinion kon ik de klant fiscaal ruim € 188.000 besparen!

Situatie (gestileerd en geanonimiseerd)

Voorgeschiedenis

Karel en Yvonne waren in 1998 gehuwd onder algemene gemeenschap van goederen (oud regime). In 2002 was Karel aandeelhouder geworden in de BV van zijn werkgever voor 4,9 procent van de aandelen. De reden voor dit percentage was dat Karel hierdoor geen aanmerkelijk belang verkreeg waardoor hij de aandelen te zijner tijd onbelast zou kunnen verkopen. In 2005 kocht Karel echter alle aandelen in de BV voor € 2.000.000. Gedeeltelijk werd dit met eigen vermogen betaald en gedeeltelijk leende de verkoper (werkgever) de koopsom. In 2011 was de lening afbetaald.

Yvonne was arts en werkte sinds 2002 in een ziekenhuis, waar zijn een behoorlijk inkomen verdiende.

Een ongeluk komt nooit alleen….

Sinds de coronacrisis ging het heel slecht met het bedrijf van Karel. In 2020 maakte het bedrijf een verlies van meer dan een € 1.000.000 en de verwachtingen zijn thans nog steeds heel matig.

In maart 2021 besloten Karel en Yvonne tot een echtscheiding. Bij waardering door twee deskundigen bleken de aandelen van Karel nog slechts zo’n € 600.000 waard. Karel wilde graag de aandelen toebedeeld krijgen, en Yvonne was het daarmee eens. Volgens de mediator kon dat fiscaal “onbelast”(was er iets te belasten dan?).  De verdeling van de boedel leek niet al te ingewikkeld: Karel de aandelen en Yvonne de echtelijke woning met correctie voor de overwaarde.

Second opinion……

Yvonne wilde graag een second opinion en kwam bij mij uit als mediator die fiscaal en financieel onderlegd is.

Op zichzelf klopten de fiscale gevolgen wel en gaat de wet uit van de mogelijkheid om zonder belastingheffing aanmerkelijk belangaandelen te verdelen bij echtscheiding. Maar dat hoeft niet. In dit geval konden partijen veel beter kiezen om fiscaal wel af te rekenen. Dat zit zo:

In 2021 zijn Karel en Yvonne fiscaal nog partners. Door het huwelijks goederenrecht is Yvonne voor 50% eigenaar van de aanmerkelijk belangaandelen. Door deze 50% belast over te dragen aan Karel ontstaat de volgende situatie:

De belastingwet biedt de mogelijkheid om dit verlies toe te rekenen aan Yvonne. Haar voordeel hiervan bedraagt 26,9% (tarief 2021) x € 700.000=  188.300 Dit bedrag mag zij vanaf 2023 (7 jaar) gaan verrekenen met de belasting die over haar inkomsten als arts verschuldigd. Uitgaande van haar inkomen over 2020 zal zij vermoedelijk vanaf 2023 tot 2028 geen cent belasting hoeven te betalen over haar looninkomsten.

 

Uiteraard was dit een zeer belangrijk voordeel voor beiden, waardoor de verdeling én de financiering veel gemakkelijker verliepen.

 

Fidiaton: mediators met verstand van zaken

 

Echtscheidingen van ondernemers of directeur grootaandeelhouders vragen om een mediator die beschikt over een grote fiscale en financiële kennis, anders worden er grote risico’s gelopen of aanzienlijke voordelen gemist.

 

Het is een goed idee als u deze scheidingen laat begeleiden door Fidiation, wij hebben de skills en de kennis om dit voor partijen optimaal te regelen.

 

www.fidiation.nl

 

www.nob.net

 

vfmmediation.nl

 

www.stokvis-mediation.nl

 

Professional certified and registered ADR practitioners (adr-register.com)

Comments are closed.