Afkoop van alimentatie: dubbel pech!

Afkoop van alimentatie: dubbel pech!

Op dit moment ben ik druk met de lezingencyclus van Fiscount: Vaktechnische Actualiteiten. Tezamen met mijn fiscale collega’s behandelen we de nieuwigheden op fiscaal gebied voor de aangesloten kantoren. Met inachtneming van de coronanormen doen we dit weer face to face. Tijdens de cyclus behandelen we een casus die ik maar al te goed ken uit de mediationpraktijk bij echtscheiding. Vanwege het grote belang voor de echtscheidingspraktijk behandel ik de situatie in dit blog.

De casus

Een echtpaar besluit te gaan scheiden. Het volgende tijdsverloop is daarbij van groot belang:

  • In februari 2021 worden de onderhandelingen gevoerd over het echtscheidingsconvenant waarbij een alimentatieverplichting van de vrouw ten behoeve van de man wordt vastgesteld.
  • In april 2021 wordt in een nadere overeenkomst vastgesteld, dat de alimentatie zal worden afgekocht voor € 80.000.
  • In juni 2021  betaalt de vrouw € 80.000 aan de man met als omschrijving “afkoop alimentatie, conform overeenkomst”.
  • Het rechterlijk vonnis en de bijbehorende inschrijving vindt plaats eind augustus 2021.

Het echtpaar rekent op het volgende:

De afkoop van de alimentatie is in 2021 belast bij de man (die een gering inkomen heeft) en dezelfde afkoop is aftrekbaar bij de vrouw die een hoog inkomen heeft.

Maar pakt het ook zo uit?

De fiscale werkelijkheid

De man

De Wet Inkomstenbelasting wijst de alimentatie aan als belaste periodieke uitkering. De afkoopsom is -in termen van de inkomstenbelasting- “wat wordt ontvangen ter vervanging van gederfde of te derven periodieke uitkeringen”. Daarmee is er geen twijfel mogelijk dat de uitkering door de man bij zijn inkomen (in box 1) moet worden geteld.

De vrouw

De Wet Inkomstenbelasting wijst betaalde alimentatie aan als aftrekbare onderhoudsverplichting voor de betaler. Periodieke alimentatiebetalingen zijn daarmee fiscaal aftrekbaar.

Echter……….

Afkoopsommen van alimentatie zijn volgens de Wet ook aftrekbaar mits ze worden betaald aan de gewezen echtgenoot. Helaas is de man op het moment van betaling nog niet de gewezen echtgenoot, die situatie ontstaat pas na inschrijving van het rechterlijk vonnis. De afkoop is voor de vrouw derhalve niet aftrekbaar.

Conclusie is dan: wél belastingheffing bij de man, géén aftrek bij de vrouw. Dat is heel zuur en had gemakkelijk voorkomen kunnen worden.

Fidiation is de specialist op het gebied van mediation en belastingen. Dat heeft als enorm voordeel dat u bij bijvoorbeeld echtscheiding niet wordt verrast door fiscale of financiële ongelukken. Steeds meer mensen kiezen voor de combinatie van mediation én fiscale deskundigheid in de begeleiding van hun conflicten. Neemt u gerust contact met me op dan maken we op korte termijn een afspraak.

www.fidiation.nl

www.stokvis-mediation.nl

www.fiscount.nl

www.adr-register.com

www.vfmmediation.nl

www.nob.net

Comments are closed.