Fiscale mediation: Stop Don Quichotprocedures!

Fiscale mediation: Stop Don Quichotprocedures!

U kent hem wel Don Quichot, het boek van Miguel de Cervantes of wellicht heeft u Terry Gilliam’s verfilming gezien: The man who killed Don Quixote. Ik ben altijd gefascineerd geweest door deze eigenzinnige eenling. Het stemt me somber ondanks dat ik er ook om moet lachen: Wie vecht er zo nu en dan niet tegen windmolens?

De gedachte aan Don Quichot bekroop me toen ik vanochtend mijn mail opende en een uitspraak van Rechtbank Zeeland-West Brabant zag. Een belastingplichtige had gebruik gemaakt van de middelingsregeling in de inkomstenbelasting. Bij deze regeling vindt een herrekening plaats van de verschuldigde belasting als iemand nadeel heeft van de tariefsprogressie als gevolg van sterk wisselende inkomsten. Eenvoudig gesteld: iemand die eenmalig € 180.000 verdient en dan twee jaar niets, moet veel meer belasting betalen dan iemand die drie jaar lang ieder jaar € 60.000 verdient. Aan het eind van de 3 jaar hebben beiden echter € 180.000 verdient. De middelingsregeling beoogt aan deze onrechtvaardigheid een eind te maken door hierop een correctie toe te passen door de inkomens gemiddeld aan de 3 betreffende jaren toe te rekenen en het progressienadeel terug te geven.

De aftrekpost van de eigen woning wordt sinds enige jaren niet meer afgetrokken naar het progressieve inkomstenbelastingtarief, maar naar een vast (jaarlijks dalend) tarief. Dit inkomensbestanddeel is daarom uitgesloten van middeling volgens de Wet.

En ja hoor de belastingplichtige ging -na afwijzing van zijn bezwaarschrift- toch in beroep bij de Rechtbank hiertegen. Met een diepe zucht, stel ik me voor, maakt de Rechtbank korte metten met het beroepschrift, de Inspecteur heeft gelijk.

De uitkomst van deze procedure bevat geen enkele reden tot een blog. De aanleiding wel. Iedere adviseur en iedere inspecteur had de belastingplichtige kunnen én moeten wijzen op de volstrekt kansloze rechtsgang. Daarvoor hebben we iets nodig: een goed gesprek van mens tot mens. Even de tijd nemen om elkaar serieus te nemen, dan had deze nodeloze rechtsgang voorkomen kunnen worden.

Is dit een uitzondering? Helaas niet. Tezamen met mijn Fiscount collega-fiscalisten bespreken we wekelijks de fiscale jurisprudentie. Een grove schatting van mij: als we vaker gebruik zouden maken van een of twee goede (mediation)gesprekken zouden we de druk op de rechtspraak met 50% kunnen verminderen, want heel veel uitspraken zijn gebaseerd op Hermansiaans moedwil en misverstand.

Fidiation is aangesloten bij de Vereniging voor Fiscale Mediation VFM Mediation | Leden VFM en treedt graag op voor u als fiscaal mediator.

Neemt u contact met ons op? Telefoon 06-20577579 of quintus@fidiation.nl

www.fidiation.nl

www.stokvis-mediation.nl

www.fiscount.nl

www.stappeninconflictbemiddeling.nl

www.adr-register.com

 

Comments are closed.