Van conflict naar control

Van conflict naar control

Mijn hele carrière adviseer ik ondernemers op fiscaal en financieel gebied. In de jaren ’80 was belastingbesparing het hoogste doel. Belastingontwijking en voor sommigen belastingontduiking waren geen woorden die je slechts schaamtevol in de mond nam. Nee een beetje ondernemer betaalde zo min mogelijk belasting. Gelukkig zijn de tijden veranderd. Mijn werk als fiscalist is niet meer om zoveel mogelijk belasting te besparen maar om ondernemingen fiscaal in control te laten zijn. Dezelfde ontwikkeling zie ik in de omgang met conflicten: als (fiscaal) mediator ben ik er niet om (arbeids)conflicten snel op te lossen, maar om ervoor te zorgen dat de onderneming in control is. Conflictmanagement als internal control instrument.

Ondernemingen moeten verantwoording afleggen aan de belanghebbenden (stakeholders). Stakeholders dat zijn er nog al wat:

  • De aandeelhouders, waaraan de directie verantwoording moet afleggen door middel van een jaarrekening met toelichting;
  • De bank, om te zien of de financiering van de onderneming op orde is en we wellicht uitgebreid of ingekrompen moet worden;
  • De (aspirant) medewerkers om te zien of het bedrijf inderdaad zo goed is als het zegt dat het is;
  • De crediteuren om te zien of de vorderingen wel volwaardig zijn;
  • De Belastingdienst om belasting te innen, door middel van de fiscale aangifte;
  • en nog veel, veel meer.

Een directie van een onderneming moet “in control” zijn. Daar kun je boeken over vol schrijven maar een onderneming is in control als alle onderdelen van de onderneming goed functioneren om de strategische doelstellingen van de onderneming te behalen. Dat functioneren wordt vastgelegd in een planning en control cyclus, waarop de directie beoordeeld gaat worden door de aandeelhouders.

Er zijn veel soorten controls die ingezet kunnen worden om de doelen te behalen. Denk bijvoorbeeld aan een begroting (result control) om te kunnen beoordelen of de resultaten financieel in de pas lopen met de verwachtingen. Controls kunnen ook zien op de persoon van werknemer: Is dit de juiste persoon op de juiste plaats (personal controls)?

Steeds vaker word ik door directies gevraagd om mee te denken over de planning en controlcyclus. De reden dat ik daarvoor wordt gevraagd is tweeledig. Enerzijds ben ik als fiscaal/financieel specialist goed in staat om mee te denken over financiële gevolgen, maar daarnaast wordt er een beroep gedaan op mijn mediatorskwaliteiten: hoe kunnen we ervoor zorgen dat conflicten onderdeel worden van de oplossing in plaats van een stagnatie in de planning en control cyclus veroorzaken. Soms leidt dat ertoe dat we hele ondernemingen of afdelingen trainen in conflictvaardiger worden.

Als je eens wilt sparren met me over conflicten in het licht van internal control neem dan gerust contact met me op. Donderdag 19 mei gaat de website van Artio Academie in de lucht en hier zullen ook opleidingen in het kader van internal control en conflicten worden aangeboden.

www.fidiation.nl

www.stokvis-mediation.nl

www.adr-register.nl

www.fiscount.nl

Comments are closed.