Categorie: Geschilbeslechting

Mediation en vakkennis: duivels dilemma

Mediation en vakkennis: duivels dilemma

Ik los zakelijke problemen op. Dat doe ik mijn hele leven al.

Begonnen als aangiftemedewerker op een groot accountantskantoor doorliep ik alle carrièrestappen die een  fiscalist kan nemen en werk tegenwoordig voor mezelf als fiscalist/mediator. Ik weet dat ik een goede fiscalist ben en ik twijfel of ik een goede mediator ben. Ik zal uitleggen waarom ik daarover twijfel.

Twee weken geleden kwamen twee medici naar me toe. Ze waren op leeftijd en hadden een degelijk financieel beleid gevoerd, waardoor ze financieel onafhankelijk waren. Ze hadden gezamenlijk een maatschap. De ene wilde eigenlijk per direct stoppen en leuke dingen gaan doen, de ander wilde nog 1,5 a 2 jaar wachten zodat hij zijn praktijk kon overdragen aan zijn zoon, die dan zijn studie af zou hebben. Er waren vooral hierdoor wrijvingen opgetreden en ze zochten een fiscaal en financieel onderlegde mediator.

Volgens de regels van mediation ben ik gaan luisteren, heb een aantal interventies gepleegd en vrij gemakkelijk kwamen ze zelf met een oplossing:

Degene die op zijn zoon wachtte zou fulltime 2 jaar doorwerken en dan aan zijn zoon overdragen. De ander zou nog 2 jaar voor maximaal 3 dagen per week werken en haar praktijkaandeel overdragen aan een jonge medicus die al een tijd in de praktijk werkt.

Klaar: iedereen tevreden, factuur sturen, probleem opgelost. Iedere mediator zou gelukkig zijn met dit resultaat.

Ik niet.

De medici hadden mij uitgezocht omdat ik een financieel en fiscaal een goede reputatie heb: ze wilden een fiscaal gunstige oplossing, maar wel ruimschoots binnen de wettelijke mogelijkheden, geen fratsen.

Als fiscalist weet ik dat overdracht van het maatschapsaandeel aan de medewerker zonder belastingheffing kan plaatsvinden, doorschuiven heet dat. Over de meerwaarden in het maatschapsaandeel dat aan de zoon zou worden overgedragen is -zonder nadere maatregelen- echter wel belasting verschuldigd. Dat gaat te zijner tijd natuurlijk gedoe opleveren: hoe kan het dat zij het zonder belastingheffing kan overdragen aan een medewerker en ik belasting moet betalen als ik overdraag aan mijn zoon?

Als mediator moet ik mijn mond houden, als fiscalist zou ik een hele slechte zijn om dit niet aan de orde te stellen. Ik zal heel eerlijk zijn: ik kan het niet, mijn mond houden! Mijn missie is om mensen écht te helpen. Dat doe ik door als mediator mijn klanten hun eigen oplossingen te laten vinden waarbij ik volstrekt onpartijdig ben en neutraal. Als ze echter in (onvoorziene) fiscale of financiële vallen dreigen te trappen dan grijp ik in. Daarmee ben ik vermoedelijk een matige mediator, maar mijn klanten zijn wel tevreden.

Ik help u graag met lastige conflicten en zorg en passant, dat u geen onvermoede fiscale en financiële schade lijdt. Neemt u contact met me op?

www.fidiation.nl

www.stokvis-mediation.nl

www.nob.net

VFM Mediation.nl

 

 

Mediation 2.0

Mediation 2.0

Mediation heeft als methodiek voor geschilbeslechting een belangrijk plaats verworven in de Nederlandse samenleving. Op sommige gebieden zoals bijvoorbeeld echtscheiding en arbeidsrecht wordt inmiddels vaak gekozen voor mediation als methode om tot een gewenste oplossing te komen. En laten we eerlijk zijn: het is natuurlijk ook het allerbeste als mensen zelf in staat zijn om oplossingen te vinden voor hun eigen problemen. Een oplossing waarover je het gezamenlijk eens bent zal ongetwijfeld meer gedragen worden dan een oplossing die een derde (rechter of arbiter) dicteert.

En toch…….

Toch vraag ik me af wat de consument van de diensten van een mediator verwacht. Ondanks de mediationovereenkomst en de toelichting daarop, zou ik me bij een echtscheidingsmediator misschien toch graag in handen weten van een specialist die goed weet hoe de echtscheiding juridisch, financieel en fiscaal het allerbeste voor beide partijen geregeld kan worden. En als ik dan geen advies mag verwachten, dan zou ik misschien toch graag behoed worden voor grote juridische, financiële of fiscale narigheid ná de scheiding. Als fiscalist weet ik dat de praktijk anders is. Te vaak blijken de gekozen oplossingen fiscaal rampzalig uit te pakken met forse belastingaanslagen tot gevolg.

Wat ik hier schrijf over echtscheidingsmediation geldt evenzeer voor andere vormen van mediation waar belangwekkende juridische, financiële en fiscale consequenties aan zitten. Denk aan arbeidsmediation en zakelijk geschillen tussen aandeelhouders.

Ik hoor u denken: “maar een goede mediator zal toch -tijdig- aan partijen adviseren om een specialist te raadplegen.” Ik hoop dat dit zo is. In de praktijk zie ik vooral twee dingen. Ten eerste is de mediator zich vaak helemaal niet bewust dat sommige keuzen ver strekkende gevolgen kunnen hebben op andere gebieden en daarnaast zie ik steeds meer uitsluitingsclausules in mediationovereenkomsten en vaststellingsovereenkomsten, waarbij de mediator vooral zijn/haar eigen aansprakelijkheid voor de oplossing probeert uit te sluiten.

Wat is dan de mediator 2.0?

De mediationpraktijk in Nederland heeft een goed niveau en dat moet vooral zo blijven. We weten veel over conflicten, communicatie, belangen, onderhandelen…… Mediation als methode van geschilbeslechting voor ingewikkelde problemen in onze complexe maatschappij kan uitsluitend bestaan als de mediator naast zijn mediationvaardigheden tevens beschikt over goede specialistische kennis in het vakgebied waarin hij/zij als mediator opereert. Anders zal mediation als geschilbeslechting voor problemen met complexe  gevolgen nooit een volwassen status kunnen bereiken.

 

 

Als mediator word ik vaak gevraagd voor complexe (zakelijke) mediations, waarbij partijen zelf hun oplossing vinden en daarbij tevens weten dat ze fiscaal in goede handen zijn. Als specialist en co-mediator werk ik samen met Stokvis Mediation, waarbij het mijn rol is om de financiële en fiscale belangen van partijen te waarborgen. Ik vind het leuk om te merken dat ook steeds meer andere mediators het belang van goede fiscale en financiële borging zien en een beroep doen op de specialismen van Fidiation. Neemt u gerust contact met me op.

 

www.stokvis-mediation.nl

Professional certified and registered ADR practitioners (adr-register.com)

Home – Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv)

Home – MFN-register (mfnregister.nl)

NOB

Geen wettelijke regeling voor mediation: Is dat erg?

Geen wettelijke regeling voor mediation: Is dat erg?

Op 25 juni heeft Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Hierin geeft hij aan het concept wetsvoorstel voor een wettelijke regeling van het beroep van mediator niet in consultatie te brengen. Als reden hiervoor geeft hij in de 8 pagina’s tellende brief aan dat er geen draagvlak is binnen de beroepsgroep, voor het wetsvoorstel.

Ondanks de modernisering van de (gesubsidieerde) rechtsbijstand en het feit dat de Minister nog altijd vindt dat mediation een belangrijke plaats verdient als laagdrempelige geschiloplossing, zal er aan de huidige mediationpraktijk niet heel veel veranderen. Logisch lijkt dat gesubsidieerde rechtsbijstand beschikbaar komt voor meerdere mediationorganisaties dan alleen MfN met een eigen kwaliteitsregister.

Is dat erg?

Voor mediators die hoopten op verplichte winkelnering is het misschien een tegenvaller, maar de praktijk redt zich thans prima. Eigenlijk zijn er thans drie soorten mediators:

– Mediators die zijn aangesloten bij MfN, die verplicht een opleiding hebben gevolgd, getoetst zijn en hun vak moeten bijhouden vanwege PE-verplichtingen. Daarnaast worden deze mediators gecontroleerd op hun praktijkvoering en is er een klacht en tuchtregeling die vergelijkbaar is met die voor advocaten. Onder voorwaarden kunnen deze mediators werken met gesubsidieerde rechtsbijstand.

– Mediators die zijn aangesloten bij ADR-register, die eveneens een opleiding hebben gedaan en zijn getoetst. Ook hier een klachtenregeling. ADR (Alternative Dispute Resolution) heeft een bredere scope dan alleen mediation, en houdt zich ook bezig met bijvoorbeeld arbitrage en werkt internationaal.  ADR mediators zijn uitgesloten van gesubsidieerde rechtsbijstand.

– Mediators die helemaal nergens bij zijn aangesloten. Dat kan. Mediator is een titel die iedereen mag voeren, dus ook mensen zonder (erkende) opleiding mogen zich mediator noemen.

Onoverzichtelijk? Valt best mee. Ten eerste zijn de registers (MfN en ADR) openbaar en makkelijk via de website te raadplegen. Verder zal een mediator graag willen laten weten dat hij/zij in een register is vermeld, dus op de website zal dit zeker vermeld staan.

Het succes van een mediator valt of staat (net als bij andere bedrijven) met een paar aspecten:

– De mediator moet goed werk leveren;

– De mediator moet een goed ondernemer zijn, marketing op orde, productontwikkeling, innovatie, risico’s nemen, kansen zien en benutten (doen!), goede financieringsbasis etc. etc..

Een wettelijke regeling zou mijns inziens een gezonde doorontwikkeling van het beroep in de weg staan. De behoefte aan mediation in onze maatschappij is groter dan ooit: in vele sectoren, publiek en privaat, lijkt het gezonde menselijke overleg plaats te hebben gemaakt voor polarisering die alleen opgelost lijkt te kunnen worden met een harde (juridische) strijd. Dat leidt dan uiteindelijk tot een samenleving waarvan de meesten zeggen: zo willen we het niet. Mediation is een alternatief voor geschiloplossingen waarbij de menselijk maat leidend is.

Uitgangspunt van mediation is vrijwilligheid, commitment en onpartijdigheid, wanneer mediation verplicht zou worden dan zou daarmee mogelijkerwijs het kind met het badwater worden weggegooid: zonder vrijwilligheid geen mediation.  Verder zou een wettelijke regeling mogelijk ontwikkelingen van het vak in de weg staan, wanneer wettelijke regels nieuwe paden en innovatie zouden belemmeren.

De bal is daar waar hij hoort te zijn: bij de beroepsorganisaties. Deze organisaties zullen hun kwaliteitskeurmerk zelf aan de consument moeten bewijzen zonder dat de overheid te hulp schiet. Dat lijkt me een eerlijke opgave, die alle partijen scherp houdt.

In samenwerking met  Stokvis Mediation werk ik  thans aan de ontwikkeling van een (geaccrediteerde) mediatorsopleiding waarin we behalve aan de typische mediatorsvaardigheden tevens ruime aandacht zullen besteden aan goed ondernemerschap. Ik denk dat de praktijk daar behoefte aan heeft. Dit najaar komen we me met meer nieuws.

 

www.fidiation.nl

www.stokvis-mediation.nl

www.vfm-mediation.nl

www.MfNregister.nl

Professionele en gecertificeerde ADR practitioners (adr-register.com)

Fiscale Mediation: We kunnen het wél beter maken!

Fiscale Mediation: We kunnen het wél beter maken!

Sinds 1985 werk ik in de fiscale praktijk. Niet bij de Belastingdienst maar aan de andere kant van de tafel: als belastingadviseur.  Begonnen als jonge aangiftemedewerker en als fiscaal econoom gegroeid naar allround fiscalist. Wat heb ik vooral geleerd in al die jaren dat ik de belangen van mijn klanten heb behartigd: Toepassing van de (belasting)wet is en blijft mensenwerk!

Dat de Belastingdienst de laatste tijd negatief in het nieuws is vind ik daarom oprecht heel jammer. De komende jaren wil ik werken als (fiscaal) mediator om recht te doen aan de Belastingplichtigen én de mensen bij de Belastingdienst.

Gerechtshof als mediator

Ik was midden twintig en mocht voor het eerste mee met een ervaren fiscalist naar een Gerechtshof, om te assisteren bij een ingewikkelde zaak.  Het ging om de waardebepaling van een onderneming. Ik had de berekeningen gemaakt volgens de (toenmalige) standaarden en had de overtuiging dat de rechter niet anders kon dan mijn “briljante” berekeningen volgen. Tijdens de mondelinge behandeling gaf de rechter aan uiteindelijk een (gemotiveerde) beslissing te zullen nemen als de Belastingdienst en wij als adviseurs er niet uitkwamen. Het Hof deed een nadrukkelijk appel om het alsnog met elkaar eens te worden. Dat lukte. We sloten een compromis dat minder goed was dan mijn berekeningen, maar waar onze klant erg blij mee was. Ook de Belastinginspecteur oogde tevreden.

Feitelijk was dit mijn eerste kennismaking met fiscale mediation, toegepast door het Gerechtshof.

In de vele jaren die volgden lukt het mij vrijwel altijd om het eens te worden met de Belastingdienst als we een verschil van inzicht hadden. Soms niet en dan moest de rechter het laatste woord spreken. Als ik naar die spaarzame keren kijk, dan was het meestal slechte wetgeving die de basis was voor interpretatieverschillen. Slechte en onduidelijke wetgeving is vaak de basis voor escalerende ruzies met de Belastingdienst. Denk bijvoorbeeld aan de toeslagenaffaire.

Macht maakt angstig

Wat ik ook leerde was dat macht angst opwekt voor burgers. Sommige mensen slapen al slecht wanneer ze een vragenbrief krijgen van de Belastingdienst om bepaalde gegevens op te sturen.

“Wat wil de Belastingdienst van me? Zijn ze iets op het spoor, dat ik zelf niet weet?”

De belastingdienst maakt echter gebruik van een wettelijke bevoegdheid om de aangifte te controleren, zonder dat daar persé een verdenking onder ligt.

De emotie kan snel oplopen als de Belastingdienst een boekencontrole aankondigt. Ik heb keurige ondernemers, die helemaal niets te verbergen hadden zien verworden tot angstige mensen. Angst is echter zelden een goede raadgever voor een boekencontrole. Open en eerlijke communicatie, overleg met elkaar hoe een controle zo min mogelijk inspanning van iedereen vergt, duidelijke afspraken over gedrag….. het kan zoveel helpen om zowel de klant als de Belastingdienst een goede belastingcontrole te bezorgen.

Als ik als mediator de belangen van de Belastingdienst en de Belastingplichtige helder kan krijgen en de daarover goede afspraken maak, voorkom ik (te) lange belastingcontroles én dure en energievretende juridische procedures.

Fiscale mediation

Jammer is wel dat de Belastingdienst soms niet mag meewerken aan mediation. Er wordt dan wel gewerkt met mediators van de Belastingdienst zelf. Belastingplichtigen trekken de onafhankelijkheid van deze mediators in twijfel omdat ze werkzaam zijn voor de Belastingdienst.

Beter is het om een echte onafhankelijke mediator te raadplegen. Als ik als fiscaal mediator optreed ben ik onpartijdig en dus géén adviseur van een partij. Die rol blijft gewoon weggelegd voor de fiscalist of accountant van de Belastingplichtige. Als fiscaal mediator waak ik over een goede werkrelatie, vlotte doorloop, eerlijke afspraken passend binnen de fiscale wetgeving.

Neemt u vooral contact op met mij als er conflicten zijn met de Belastingdienst of een vertroebelde werkrelatie bijvoorbeeld bij een belastingcontrole.

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en de Vereniging voor Fiscale Mediation.

www.nob.net

www.vfmmediation.nl

www.stokvis-mediation.nl

Leve de liefde

Leve de liefde

Ik werd door Anoeska van Stokvis Mediation gevraagd om mee te doen met een ingewikkelde echtscheiding. Door snel betrokken te zijn zou ik fiscale en financiële problemen kunnen voorkomen voordat er definitieve keuzen waren gemaakt.

Na het eerste gesprek twijfelden we allebei sterk of deze mensen echt zonder elkaar wilden. Ze waren het eens dat een aantal aspecten in hun relatie slecht verliepen maar naar ons gevoel zouden die zaken best opgelost kunnen worden.

Tijdens het tweede gesprek kwamen de klanten zelf met de twijfel of scheiden wel zo’n goed idee was. De mediationvraag veranderde: Kunnen we samen onze problemen oplossen zodat wij weer verder kunnen.

Om dit voor elkaar te krijgen met een voldoende stabiele basis hadden we nog 3 gesprekken nodig.

Bij het afscheid lieten we twee blije en gelukkige mensen achter……..

Natuurlijk sta ik altijd klaar om voor mensen het fiscaal en financieel maximale eruit te halen, maar dit soort mediations zijn de kers op de taart. Als de liefde hervonden wordt en ik heb er een kleine bijdrage aan mogen leveren, dan is dat mooier dan welk slim fiscaal advies ook: zeker in de lente!

www.stokvis-mediation.nl

 

Nederland als conflict

Nederland als conflict

Ik ben Nederlander. Ik kan bijna iedere kleur hebben die er op de wereld te vinden is en overal vandaan komen. Ik kan ieder geloof aanhangen dat er bestaat of denkbare seksuele voorkeur hebben. Ook qua karakter ben ik zeer divers, van zeer introvert tot extreem extravert, doeners, denkers, luien, ijverigen etc. Toch ben ik Nederlander.

Is er plaats voor mij? Is er plaats voor die ander?

Sociale media

Als ik me baseer op sociale media, dan is het antwoord op die vraag nogal onzeker. Door slimme algoritmes worden tegenstellingen uitvergroot en krijgen extreme standpunten de meeste aandacht. Soms lijkt het er wel eens op dat vernietiging van de ander of, op zijn minst, zijn of haar mening het hoogste doel is. In alle opwinding vergeten we gemakkelijk dat er aan de andere kant van het toetsenbord iemand zit die vooral lijkt op onszelf: diegene wil net als jij wat geluk ervaren, wat meedelen in de welvaart, wat ruimte hebben om zichzelf te zijn, perspectief hebben voor zichzelf en zijn of haar geliefden en nog wat van die dingen die jij ook zo graag wilt.

Filosofie

Over de vraag wie jij bent en wie is de ander, is in de filosofie veel nagedacht. Tegenover het “denkende zelf” (ik denk dus ik ben) van Descartes staat de omarming van het “dansende zelf” van Nietzsche dat uitgaat van de omarming en begrip van onze driften en onze ervaringen om  uiteindelijk daaruit een sterke wil vormen . Deze twee voorbeelden zijn illustraties, de vraag wie we zijn is niet opgelost en wordt misschien ook niet opgelost.

Eigen ervaring

Ik kan wel dingen ervaren. Soms vind ik iets leuk of fijn soms juist niet. Mijn waarnemingen en ervaringen vormen mijn behoeften. Ik vind sporten fijn, ik lees graag, ik vind het leuk om lange gesprekken aan tafel te hebben, ik houd van muziek, ik vind het prettig om te werken, ik houd van rust, ik wil graag gezond zijn……

Wat nu als mijn behoeften zich vertalen naar gedrag waar jij last van hebt, omdat het niet aansluit bij jouw behoeften? Dan hebben we een conflict:

Als mijn behoefte aan rust in strijd komt met jouw behoefte om gezellig met vrienden te zijn.

Als mijn behoefte aan gezondheid in strijd komt met jouw behoefte aan vrijheid.

Als mijn behoefte aan mobiliteit in strijd komt met jouw behoefte aan natuur.

Als………

Wat doen we met al die “alsen”? Kunnen we elkaar blijven zien en erkennen als individu met evenveel rechten als onszelf of wordt die andere partij iets of iemand die maar beter niet kan bestaan.

Antwoord van Fidiation

Het antwoord van Fidiation bij conflicten is duidelijk: Als partijen elkaar weer erkennen en ruimte geven, kunnen we bijna ieder conflict oplossen. Dan worden conflicten bronnen van inspiratie omdat daar de wezenlijke botsing plaatsvindt tussen behoeften en waarden van mensen, van organisaties en van maatschappijen. Als die botsing kan plaatsvinden zonder destructieve escalatie van het conflict dan ontstaat er creativiteit, samenwerken en inspiratie.

Fidiation is bij uitstek het bedrijf dat organisaties verder helpt om van iedere crisis een kans te maken. Neem gerust contact op!

 

Het Rijnlands model

Het Rijnlands model

Vorige week presenteerden VNO NCW en MKB Nederland de koers voor de komende jaren in een document: Agenda NL 2030 Ondernemen voor brede welvaart*. Deze logische titel werd echter gevolgd door een ondertitel, waarvan ik heel gelukkig werd: Naar nieuw Rijnlands samenspel. Als mediator geloof ik heel sterk in het Rijnlandse model. Hieronder ga ik mijn enthousiasme voor dit model met u delen.

Als penningmeester van VNO NCW Midden vind ik natuurlijk, dat u de gehele nieuwe koers zou moeten lezen, maar ik selecteer een aantal punten eruit die mij erg aanspreken.

Rijnlands is inclusief

In tegenstelling tot het topdown denken in het Angelsaksische model is het Rijnlandse model een inclusief model. Het belang van een onderneming is niet uitsluitend aandeelhoudersbelang, maar is veel breder dan dat. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: klanten, personeel, toeleveranciers, milieu, maatschappij…. Bij een Rijnlands model hoort dus nadrukkelijk inclusief denken. De hele “Agenda NL 2030” ademt de sfeer van inclusiviteit. Een paar voorbeelden:

Pagina 21: “Een inclusieve samenleving betekent dat iedereen mee kan doen en dat iedereen gelijke kansen heeft. Gelijke kansen om je talent te ontplooien en om goed werk te hebben. Gelijke kansen op een goede gezondheid en om mee te delen in de welvaart. Wij kiezen voor een Nederland waarin iedereen zekerheid heeft over inkomen. Ook bij verlies van baan, arbeidsongeschiktheid en pensioen.”

Pagina 29: “Om gelijke kansen te hebben in welk aspect van het leven dan ook is het belangrijk dat je niet gediscrimineerd wordt vanwege je afkomst, je geslacht of je seksuele geaardheid. Ook al bedoelt de dominante groep het nooit zo, toch is in Nederland elke dag sprake van discriminatie. Dit moet worden uitgebannen. Ondernemingen mogen niet discrimineren.”

Pagina 30: “Als het gaat om onze leefomgeving zijn drie onderwerpen cruciaal: de ruimtelijke inrichting van ons dichtbevolkte land, de overgang naar een klimaatneutrale samenleving en naar eencirculaire economie.”

Pagina 36: “Wij willen hiermee een land in brede welvaart overdragen aan toekomstige generaties. Zonder milieu- en sociale schulden en met uitstekende mogelijkheden om straks op een duurzame manier hun geld te verdienen. En dat op zo’n manier dat we hen niet opzadelen met een onbetaalbare rekening.”

Ik merk op dat ondernemers veel verder durven te gaan in een groene en sociale visie op de samenleving dan de meeste politieke partijen.

Rijnlands is er samen uitkomen

Als je gezamenlijk verantwoording neemt voor alle aspecten van een onderneming en die ook belangrijk vindt dan vindt er een democratiseren plaats van de bedrijfsvoering. Overleg en commitment vervangen controle en dwang. Dat is moderne bedrijfsvoering. In zo’n bedrijfscultuur is het bij botsende waarden, methodes of doelstelling logisch om er met respect voor de persoon en de relatie uit te komen. Dat is nu precies wat wij bij Fidiation doen bij onze businessmediations.

Door een conflict te zien als een kans voor groei en  ontwikkeling van de onderneming, worden relaties versterkt. Dat kan binnen de eigen onderneming maar ook met externe partijen zoals de leveranciers, klanten en omgeving.  In een businessmediation helpen wij om door te dringen tot de kern van een conflict. Als de kern van het conflict duidelijk is en mensen weer met elkaar praten in plaats van ruzie maken, dan is de oplossing meestal een vanzelfsprekendheid. Misschien nog belangrijker: relaties blijven in tact en worden sterker.

Vrijwel altijd eindig ik mijn bijdrage met de opmerking, dat ik u graag help om samen met u uw problemen op te lossen. Dat is nog steeds zo. Daar zou ik echter voor een keer graag aan willen toevoegen: en overweeg om lid te worden van VNO NCW, want een sterke vereniging is nodig om ondernemersbelangen goed te behartigen, juist in deze lastige tijd.

* Voor wie het wil nalezen: ondernemen_voor_brede_welvaart_-_vno-ncw_en_mkb-nederland.pdf (vno-ncw.nl)

Het constructieve conflict

Het constructieve conflict

 

Winst behalen uit een conflict.  Het lijkt vreemd en gaat in tegen de manier waarop we doorgaans aankijken tegen conflicten. Wie een conflict heeft wil daar zo snel mogelijk van af: het geeft onrust, spanningen en als je niet uitkijkt gaat het ten koste van de werksfeer. In een onderneming leiden conflicten vaak tot beëindiging van een relatie met een werknemer, een klant of een leverancier. Dat is lang niet altijd de beste oplossing. Hieronder ga ik in op alternatieven.

Een conflict

Volgens Wikipedia is een conflict: Een conflict is een situatie waarin twee of meer partijen methodes hanteren, doelstellingen nastreven of waarden aanhangen die, daadwerkelijk of in de perceptie van de partijen, onverenigbaar zijn en daardoor in botsing komen. Het is een onopgeloste tegenstrijdigheid.

De definitie van Wikipedia is correct. Voor een conflict zijn minstens twee partijen nodig. Als geen van de partijen principieel kwade bedoelingen heeft dan gaat het inderdaad om een botsing van te hanteren methodes, doelstelling of waarden die onverenigbaar zijn. Bij een conflict maakt het voor partijen in eerste instantie niet uit of de methodes, doelstellingen of waarden daadwerkelijk onverenigbaar zijn of slechts in hun perceptie: Het leidt tot een conflict en dat willen we liever niet!

Diversiteit is kracht

Eigenlijk weten we het wel. Mensen die op ons lijken vinden we leuk. Die mensen begrijpen we en met die mensen kunnen we makkelijk communiceren. Maar om een bedrijf goed te laten functioneren heb je allerlei krachten nodig van mensen: taakgerichte mensen, afmakers, sfeerbepalers, verbinders, creatievelingen, samenwerkers, grensverleggers, stille krachten, doorzetters, visionairs, dealmakers ……… Iedere ondernemer weet: als ik al die diverse krachten kan bundelen dan komt mijn bedrijf verder!

Maar als je als ondernemer dat beseft, dan weet je eigenlijk tevoren: maar ik kan die krachten nooit bundelen zonder botsingen van methodes, doelstellingen en waarden. Dus krijg je altijd conflicten als je als bedrijf verder wilt komen. Omgekeerd kun je stellen: het feit dat we conflicten hebben bewijst dat we een vitale organisatie zijn!

Conflicten koesteren

Hoezeer het misschien in gaat tegen onze gewoonten maar we moeten leren om conflicten te koesteren. Als we een conflict kunnen ontdoen van de spanningen en gaan kijken naar de onderliggende botsende methodes, doelstellingen of waarden, wat kunnen we dan leren? Hoe kunnen we -met respect voor alle betrokkenen uit deze botsing de onderneming vitaler maken, gezonder en volwassener. Als het lukt om achter de emoties te kijken dan ligt daar een potentieel voor verdere groei en ontwikkeling.

Heeft u binnen uw onderneming een (potentieel) conflict, dan wil ik graag met u verder praten om ervoor te zorgen dat een vervelend conflict een constructief conflict wordt, voor verdere groei en ontwikkeling. Neemt u gerust contact op.