Mediation 2.0

Mediation 2.0

Mediation heeft als methodiek voor geschilbeslechting een belangrijk plaats verworven in de Nederlandse samenleving. Op sommige gebieden zoals bijvoorbeeld echtscheiding en arbeidsrecht wordt inmiddels vaak gekozen voor mediation als methode om tot een gewenste oplossing te komen. En laten we eerlijk zijn: het is natuurlijk ook het allerbeste als mensen zelf in staat zijn om oplossingen te vinden voor hun eigen problemen. Een oplossing waarover je het gezamenlijk eens bent zal ongetwijfeld meer gedragen worden dan een oplossing die een derde (rechter of arbiter) dicteert.

En toch…….

Toch vraag ik me af wat de consument van de diensten van een mediator verwacht. Ondanks de mediationovereenkomst en de toelichting daarop, zou ik me bij een echtscheidingsmediator misschien toch graag in handen weten van een specialist die goed weet hoe de echtscheiding juridisch, financieel en fiscaal het allerbeste voor beide partijen geregeld kan worden. En als ik dan geen advies mag verwachten, dan zou ik misschien toch graag behoed worden voor grote juridische, financiële of fiscale narigheid ná de scheiding. Als fiscalist weet ik dat de praktijk anders is. Te vaak blijken de gekozen oplossingen fiscaal rampzalig uit te pakken met forse belastingaanslagen tot gevolg.

Wat ik hier schrijf over echtscheidingsmediation geldt evenzeer voor andere vormen van mediation waar belangwekkende juridische, financiële en fiscale consequenties aan zitten. Denk aan arbeidsmediation en zakelijk geschillen tussen aandeelhouders.

Ik hoor u denken: “maar een goede mediator zal toch -tijdig- aan partijen adviseren om een specialist te raadplegen.” Ik hoop dat dit zo is. In de praktijk zie ik vooral twee dingen. Ten eerste is de mediator zich vaak helemaal niet bewust dat sommige keuzen ver strekkende gevolgen kunnen hebben op andere gebieden en daarnaast zie ik steeds meer uitsluitingsclausules in mediationovereenkomsten en vaststellingsovereenkomsten, waarbij de mediator vooral zijn/haar eigen aansprakelijkheid voor de oplossing probeert uit te sluiten.

Wat is dan de mediator 2.0?

De mediationpraktijk in Nederland heeft een goed niveau en dat moet vooral zo blijven. We weten veel over conflicten, communicatie, belangen, onderhandelen…… Mediation als methode van geschilbeslechting voor ingewikkelde problemen in onze complexe maatschappij kan uitsluitend bestaan als de mediator naast zijn mediationvaardigheden tevens beschikt over goede specialistische kennis in het vakgebied waarin hij/zij als mediator opereert. Anders zal mediation als geschilbeslechting voor problemen met complexe  gevolgen nooit een volwassen status kunnen bereiken.

 

 

Als mediator word ik vaak gevraagd voor complexe (zakelijke) mediations, waarbij partijen zelf hun oplossing vinden en daarbij tevens weten dat ze fiscaal in goede handen zijn. Als specialist en co-mediator werk ik samen met Stokvis Mediation, waarbij het mijn rol is om de financiële en fiscale belangen van partijen te waarborgen. Ik vind het leuk om te merken dat ook steeds meer andere mediators het belang van goede fiscale en financiële borging zien en een beroep doen op de specialismen van Fidiation. Neemt u gerust contact met me op.

 

www.stokvis-mediation.nl

Professional certified and registered ADR practitioners (adr-register.com)

Home – Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv)

Home – MFN-register (mfnregister.nl)

NOB

Comments are closed.