Fiscale Mediation: We kunnen het wél beter maken!

Fiscale Mediation: We kunnen het wél beter maken!

Sinds 1985 werk ik in de fiscale praktijk. Niet bij de Belastingdienst maar aan de andere kant van de tafel: als belastingadviseur.  Begonnen als jonge aangiftemedewerker en als fiscaal econoom gegroeid naar allround fiscalist. Wat heb ik vooral geleerd in al die jaren dat ik de belangen van mijn klanten heb behartigd: Toepassing van de (belasting)wet is en blijft mensenwerk!

Dat de Belastingdienst de laatste tijd negatief in het nieuws is vind ik daarom oprecht heel jammer. De komende jaren wil ik werken als (fiscaal) mediator om recht te doen aan de Belastingplichtigen én de mensen bij de Belastingdienst.

Gerechtshof als mediator

Ik was midden twintig en mocht voor het eerste mee met een ervaren fiscalist naar een Gerechtshof, om te assisteren bij een ingewikkelde zaak.  Het ging om de waardebepaling van een onderneming. Ik had de berekeningen gemaakt volgens de (toenmalige) standaarden en had de overtuiging dat de rechter niet anders kon dan mijn “briljante” berekeningen volgen. Tijdens de mondelinge behandeling gaf de rechter aan uiteindelijk een (gemotiveerde) beslissing te zullen nemen als de Belastingdienst en wij als adviseurs er niet uitkwamen. Het Hof deed een nadrukkelijk appel om het alsnog met elkaar eens te worden. Dat lukte. We sloten een compromis dat minder goed was dan mijn berekeningen, maar waar onze klant erg blij mee was. Ook de Belastinginspecteur oogde tevreden.

Feitelijk was dit mijn eerste kennismaking met fiscale mediation, toegepast door het Gerechtshof.

In de vele jaren die volgden lukt het mij vrijwel altijd om het eens te worden met de Belastingdienst als we een verschil van inzicht hadden. Soms niet en dan moest de rechter het laatste woord spreken. Als ik naar die spaarzame keren kijk, dan was het meestal slechte wetgeving die de basis was voor interpretatieverschillen. Slechte en onduidelijke wetgeving is vaak de basis voor escalerende ruzies met de Belastingdienst. Denk bijvoorbeeld aan de toeslagenaffaire.

Macht maakt angstig

Wat ik ook leerde was dat macht angst opwekt voor burgers. Sommige mensen slapen al slecht wanneer ze een vragenbrief krijgen van de Belastingdienst om bepaalde gegevens op te sturen.

“Wat wil de Belastingdienst van me? Zijn ze iets op het spoor, dat ik zelf niet weet?”

De belastingdienst maakt echter gebruik van een wettelijke bevoegdheid om de aangifte te controleren, zonder dat daar persé een verdenking onder ligt.

De emotie kan snel oplopen als de Belastingdienst een boekencontrole aankondigt. Ik heb keurige ondernemers, die helemaal niets te verbergen hadden zien verworden tot angstige mensen. Angst is echter zelden een goede raadgever voor een boekencontrole. Open en eerlijke communicatie, overleg met elkaar hoe een controle zo min mogelijk inspanning van iedereen vergt, duidelijke afspraken over gedrag….. het kan zoveel helpen om zowel de klant als de Belastingdienst een goede belastingcontrole te bezorgen.

Als ik als mediator de belangen van de Belastingdienst en de Belastingplichtige helder kan krijgen en de daarover goede afspraken maak, voorkom ik (te) lange belastingcontroles én dure en energievretende juridische procedures.

Fiscale mediation

Jammer is wel dat de Belastingdienst soms niet mag meewerken aan mediation. Er wordt dan wel gewerkt met mediators van de Belastingdienst zelf. Belastingplichtigen trekken de onafhankelijkheid van deze mediators in twijfel omdat ze werkzaam zijn voor de Belastingdienst.

Beter is het om een echte onafhankelijke mediator te raadplegen. Als ik als fiscaal mediator optreed ben ik onpartijdig en dus géén adviseur van een partij. Die rol blijft gewoon weggelegd voor de fiscalist of accountant van de Belastingplichtige. Als fiscaal mediator waak ik over een goede werkrelatie, vlotte doorloop, eerlijke afspraken passend binnen de fiscale wetgeving.

Neemt u vooral contact op met mij als er conflicten zijn met de Belastingdienst of een vertroebelde werkrelatie bijvoorbeeld bij een belastingcontrole.

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en de Vereniging voor Fiscale Mediation.

www.nob.net

www.vfmmediation.nl

www.stokvis-mediation.nl

Comments are closed.