Het Rijnlands model

Het Rijnlands model

Vorige week presenteerden VNO NCW en MKB Nederland de koers voor de komende jaren in een document: Agenda NL 2030 Ondernemen voor brede welvaart*. Deze logische titel werd echter gevolgd door een ondertitel, waarvan ik heel gelukkig werd: Naar nieuw Rijnlands samenspel. Als mediator geloof ik heel sterk in het Rijnlandse model. Hieronder ga ik mijn enthousiasme voor dit model met u delen.

Als penningmeester van VNO NCW Midden vind ik natuurlijk, dat u de gehele nieuwe koers zou moeten lezen, maar ik selecteer een aantal punten eruit die mij erg aanspreken.

Rijnlands is inclusief

In tegenstelling tot het topdown denken in het Angelsaksische model is het Rijnlandse model een inclusief model. Het belang van een onderneming is niet uitsluitend aandeelhoudersbelang, maar is veel breder dan dat. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: klanten, personeel, toeleveranciers, milieu, maatschappij…. Bij een Rijnlands model hoort dus nadrukkelijk inclusief denken. De hele “Agenda NL 2030” ademt de sfeer van inclusiviteit. Een paar voorbeelden:

Pagina 21: “Een inclusieve samenleving betekent dat iedereen mee kan doen en dat iedereen gelijke kansen heeft. Gelijke kansen om je talent te ontplooien en om goed werk te hebben. Gelijke kansen op een goede gezondheid en om mee te delen in de welvaart. Wij kiezen voor een Nederland waarin iedereen zekerheid heeft over inkomen. Ook bij verlies van baan, arbeidsongeschiktheid en pensioen.”

Pagina 29: “Om gelijke kansen te hebben in welk aspect van het leven dan ook is het belangrijk dat je niet gediscrimineerd wordt vanwege je afkomst, je geslacht of je seksuele geaardheid. Ook al bedoelt de dominante groep het nooit zo, toch is in Nederland elke dag sprake van discriminatie. Dit moet worden uitgebannen. Ondernemingen mogen niet discrimineren.”

Pagina 30: “Als het gaat om onze leefomgeving zijn drie onderwerpen cruciaal: de ruimtelijke inrichting van ons dichtbevolkte land, de overgang naar een klimaatneutrale samenleving en naar eencirculaire economie.”

Pagina 36: “Wij willen hiermee een land in brede welvaart overdragen aan toekomstige generaties. Zonder milieu- en sociale schulden en met uitstekende mogelijkheden om straks op een duurzame manier hun geld te verdienen. En dat op zo’n manier dat we hen niet opzadelen met een onbetaalbare rekening.”

Ik merk op dat ondernemers veel verder durven te gaan in een groene en sociale visie op de samenleving dan de meeste politieke partijen.

Rijnlands is er samen uitkomen

Als je gezamenlijk verantwoording neemt voor alle aspecten van een onderneming en die ook belangrijk vindt dan vindt er een democratiseren plaats van de bedrijfsvoering. Overleg en commitment vervangen controle en dwang. Dat is moderne bedrijfsvoering. In zo’n bedrijfscultuur is het bij botsende waarden, methodes of doelstelling logisch om er met respect voor de persoon en de relatie uit te komen. Dat is nu precies wat wij bij Fidiation doen bij onze businessmediations.

Door een conflict te zien als een kans voor groei en  ontwikkeling van de onderneming, worden relaties versterkt. Dat kan binnen de eigen onderneming maar ook met externe partijen zoals de leveranciers, klanten en omgeving.  In een businessmediation helpen wij om door te dringen tot de kern van een conflict. Als de kern van het conflict duidelijk is en mensen weer met elkaar praten in plaats van ruzie maken, dan is de oplossing meestal een vanzelfsprekendheid. Misschien nog belangrijker: relaties blijven in tact en worden sterker.

Vrijwel altijd eindig ik mijn bijdrage met de opmerking, dat ik u graag help om samen met u uw problemen op te lossen. Dat is nog steeds zo. Daar zou ik echter voor een keer graag aan willen toevoegen: en overweeg om lid te worden van VNO NCW, want een sterke vereniging is nodig om ondernemersbelangen goed te behartigen, juist in deze lastige tijd.

* Voor wie het wil nalezen: ondernemen_voor_brede_welvaart_-_vno-ncw_en_mkb-nederland.pdf (vno-ncw.nl)

Comments are closed.