Het constructieve conflict

Het constructieve conflict

 

Winst behalen uit een conflict.  Het lijkt vreemd en gaat in tegen de manier waarop we doorgaans aankijken tegen conflicten. Wie een conflict heeft wil daar zo snel mogelijk van af: het geeft onrust, spanningen en als je niet uitkijkt gaat het ten koste van de werksfeer. In een onderneming leiden conflicten vaak tot beëindiging van een relatie met een werknemer, een klant of een leverancier. Dat is lang niet altijd de beste oplossing. Hieronder ga ik in op alternatieven.

Een conflict

Volgens Wikipedia is een conflict: Een conflict is een situatie waarin twee of meer partijen methodes hanteren, doelstellingen nastreven of waarden aanhangen die, daadwerkelijk of in de perceptie van de partijen, onverenigbaar zijn en daardoor in botsing komen. Het is een onopgeloste tegenstrijdigheid.

De definitie van Wikipedia is correct. Voor een conflict zijn minstens twee partijen nodig. Als geen van de partijen principieel kwade bedoelingen heeft dan gaat het inderdaad om een botsing van te hanteren methodes, doelstelling of waarden die onverenigbaar zijn. Bij een conflict maakt het voor partijen in eerste instantie niet uit of de methodes, doelstellingen of waarden daadwerkelijk onverenigbaar zijn of slechts in hun perceptie: Het leidt tot een conflict en dat willen we liever niet!

Diversiteit is kracht

Eigenlijk weten we het wel. Mensen die op ons lijken vinden we leuk. Die mensen begrijpen we en met die mensen kunnen we makkelijk communiceren. Maar om een bedrijf goed te laten functioneren heb je allerlei krachten nodig van mensen: taakgerichte mensen, afmakers, sfeerbepalers, verbinders, creatievelingen, samenwerkers, grensverleggers, stille krachten, doorzetters, visionairs, dealmakers ……… Iedere ondernemer weet: als ik al die diverse krachten kan bundelen dan komt mijn bedrijf verder!

Maar als je als ondernemer dat beseft, dan weet je eigenlijk tevoren: maar ik kan die krachten nooit bundelen zonder botsingen van methodes, doelstellingen en waarden. Dus krijg je altijd conflicten als je als bedrijf verder wilt komen. Omgekeerd kun je stellen: het feit dat we conflicten hebben bewijst dat we een vitale organisatie zijn!

Conflicten koesteren

Hoezeer het misschien in gaat tegen onze gewoonten maar we moeten leren om conflicten te koesteren. Als we een conflict kunnen ontdoen van de spanningen en gaan kijken naar de onderliggende botsende methodes, doelstellingen of waarden, wat kunnen we dan leren? Hoe kunnen we -met respect voor alle betrokkenen uit deze botsing de onderneming vitaler maken, gezonder en volwassener. Als het lukt om achter de emoties te kijken dan ligt daar een potentieel voor verdere groei en ontwikkeling.

Heeft u binnen uw onderneming een (potentieel) conflict, dan wil ik graag met u verder praten om ervoor te zorgen dat een vervelend conflict een constructief conflict wordt, voor verdere groei en ontwikkeling. Neemt u gerust contact op.

Comments are closed.