Een dag duurt 24 uur……

Een dag duurt 24 uur……

HR 29 januari 2021: Om voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) bij co-ouderschap in aanmerking te komen moet een kind per week 3 maal 24 uur bij een ouder verblijven.

Bij een echtscheiding met kinderen is een fiscale reden om te kiezen voor co-ouderschap de IACK. Als een kind niet bij een ouder staat ingeschreven in de basisregistratie personen maar wel in een repeterend ritme ten minste 156 dagen per jaar (dus 3 dagen per week) bij die ouder verblijft dan heeft die ouder (ook) recht op de IACK. Dat is een belangrijk (netto) inkomensbestanddeel dat kan oplopen tot € 2.185. (11,45% van het arbeidsinkomen boven € 5.153).

Aan de Hoge Raad werd de vraag voorgelegd wat een dag nu eigenlijk inhoudt. Als een kind ’s morgens vroeg bij een ouder komt en ’s avonds weer naar de andere ouder gaat, is dat dan een dag?

In de eerdere procedure voor het Gerechtshof meende dit hof dat dit zo was. Immers in het spraakgebruik bedoelen we met een dag toch ook van ’s morgen vroeg tot ’s avond laat. Bovendien had de ouder nog met de Belastingtelefoon gebeld en die dachten ook dat een dag eigenlijk gewoon “overdag” betekende.

Helaas voor de ouder, maar de Hoge Raad dacht er echt anders over.

De korting mag bij co-ouderschap worden toegepast als beide ouders de zorg voor het kind ook echt delen.  Dat staat in de wetsgeschiedenis. In principe zou iedere ouder 3,5 dag per week de zorg moeten dragen maar qua praktische uitvoerbaarheid is voor toekenning van de IACK 3 dagen voldoende maar dan wel: 3 x 24 uur!

Verder merkte de Hoge Raad nog twee belangrijke dingen op over de informatie die de ouder had verkregen.

  • Algemene informatie op de site van de Belastingdienst levert geen vertrouwen op dat in rechte beschermd kan worden. De Belastingdienst moet dus algemene informatie vrijelijk kunnen delen.
  • Een (onjuiste) inlichting van een overheidsinstantie (Belastingtelefoon) kan alleen maar tot te honoreren vertrouwen leiden als aan twee voorwaarden is voldaan. Allereerst kon de belastingplichtige niet weten dat de informatie fout was en ten tweede heeft de belastingplichtige op basis van deze (foute) informatie dingen gedaan, waardoor hij extra schade lijdt. Die extra schade is dus niet de belasting die je anders ook had moeten betalen.

Kortom een belangrijke uitspraak voor mensen in een echtscheidingssituatie, regel bij het echtscheidingsconvenant (en het ouderschapsplan) de zaken goed en bekijk dit ook fiscaal. Neem voor gedegen fiscaal advies contact met ons op, zodat we nare verrassingen kunnen voorkomen.

Comments are closed.